» محصولات


 

unilever
   مولتی کافه  شمس
نستله
تکدانه    مکث  سمن  امتیس
 

اسپرس

بابانا
 
 لیدی کِر  

سانی نس
 بنه بن
 بیبی کینگ  فلورا  NC  

سان تاپ
   دراژه
 های هپی  فافا    تیار  هلچین  مازولا  

رافونه
 
 تحفه  شنگر  نیاکان  
های کلین
 پوپر  مکنزی  
خوشاب
 شوکولایف  

بیک
       CIF  axe
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011