» محصولات » مکنزی

کنسرو ماهی تن با فلفل در روغن
کنسرو ماهی تن با فلفل در روغن
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن
کنسرو ماهی تن با شوید در روغن
کنسرو ماهی تن  در روغن گیاهی
کنسرو ماهی تن در روغن گیاهی
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مکنزی - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ مکنزی - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی مکنزی - 380 گرم
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی مکنزی - 380 گرم
کنسرو ذرت شیرین مکنزی - 380 گرم
کنسرو ذرت شیرین مکنزی - 380 گرم
کنسرو خوراک بادمجان مکنزی - 380 گرم
کنسرو خوراک بادمجان مکنزی - 380 گرم
رب گوجه فرنگی مکنزی مقدار 800 گرم
رب گوجه فرنگی مکنزی مقدار 800 گرم
رب گوجه فرنگی مکنزی - 690 گرم
رب گوجه فرنگی مکنزی - 690 گرم
رب گوجه فرنگی مکنزی - 400 گرم
رب گوجه فرنگی مکنزی - 400 گرم
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011