» محصولات » شوکولایف

کادویی شوکولایف مدل گلبرگ
کادویی شوکولایف مدل گلبرگ
شکلات ماشینی شوکولایف
شکلات ماشینی شوکولایف
شکلات کادویی مغزدار شوکولایف با طعم میوه
شکلات کادویی مغزدار شوکولایف با طعم میوه
شکلات کادویی قلبی 100 گرم شوکولایف
شکلات کادویی قلبی 100 گرم شوکولایف
شکلات صبحانه 300 گرم شوکولایف
شکلات صبحانه 300 گرم شوکولایف
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011