» محصولات » های کلیین

پوشک بچه سایز بزرگ 20 عددی
پوشک بچه سایز بزرگ 20 عددی
پوشک بچه سایز کوچک 20 عددی
پوشک بچه سایز کوچک 20 عددی
دستمال 600 برگ اقتصادی
دستمال 600 برگ اقتصادی
دستمال 1600 برگ اقتصادی
دستمال 1600 برگ اقتصادی
دستمال 2000 برگ اقتصادی
دستمال 2000 برگ اقتصادی
دستمال حوله ساده
دستمال حوله ساده
دستمال کاغذی طرح برگ طلایی 300 برگ
دستمال کاغذی طرح برگ طلایی 300 برگ
دستمال کاغذی طرح جواهر 200برگ
دستمال کاغذی طرح جواهر 200برگ
دستمال کاغذی طرح گل یخ 300 برگ
دستمال کاغذی طرح گل یخ 300 برگ
دستمال کاغذی طرح هدیه 300 برگ
دستمال کاغذی طرح هدیه 300 برگ
دستمال کاغذی طرح یاس 200 برگ
دستمال کاغذی طرح یاس 200 برگ
دستمال مرطوب آنتی باکتریال 50 عددی
دستمال مرطوب آنتی باکتریال 50 عددی
دستمال توالت دلسی 6 قلو ساده
دستمال توالت دلسی 6 قلو ساده
دستمال توالت دلسی 6 قلو گلدار
دستمال توالت دلسی 6 قلو گلدار
دستمال توالت دلسی 9 قلو گلدار
دستمال توالت دلسی 9 قلو گلدار
دستمان توالت دلسی 12 قلو ساده
دستمان توالت دلسی 12 قلو ساده
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011