» محصولات » اسپرس

مربای انجیر اسپرس
مربای انجیر اسپرس 290 گرمی
مربای آلبالو اسپرس
مربای آلبالو اسپرس 290 گرمی
مربای بالنگ اسپرس
مربای بالنگ اسپرس 290 گرمی
مربای بالنگ اسپرس
مربای بالنگ اسپرس 850 گرمی
مربای گل سرخ اسپرس
مربای گل سرخ اسپرس 850 گرمی
مربای هویج اسپرس
مربای هویج اسپرس 850 گرمی
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011