» محصولات » اِن سی

ماکارونی فرمی انسی دیتالی ساده - 400 گرم
ماکارونی فرمی انسی دیتالی ساده - 400 گرم
کشک پاستوریزه انسی مقدار 250 گرم
کشک پاستوریزه انسی مقدار 250 گرم
سویا پروتئین انسی مقدار 200 گرم
سویا پروتئین انسی مقدار 200 گرم
رشته اش انسی مقدار 500 گرم
رشته اش انسی مقدار 500 گرم
پودر کتلت انسی مقدار 150 گرم
پودر کتلت انسی مقدار 150 گرم
آرد سفید گندم انسی مقدار 900 گرم
آرد سفید گندم انسی مقدار 900 گرم
اسپاگتی انسی مقدار 700 گرم قطر 1.2 میلی متر
اسپاگتی انسی مقدار 700 گرم قطر 1.2 میلی متر
اسپاگتی انسی مقدار 500 گرم
اسپاگتی انسی مقدار 500 گرم
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011