دسته بندی محصولات

Loading

محصولات پرفروش

Loading

سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز
سلیم البرز شرکت پخش سلیم البرز از سال   1366 فعالیت تجاری خود را آغاز نموده که سالهای ابتدائی تا  سال 1373 حرکت و روند رشد شرکت به آرامی صورت گرفته که بیشتر از آن به عنوان  سنوات کسب تجربه یاد می گردد. فعالیت شرکت در حالی از حجم بالائی برخوردار گردید که علاوه بر وجود پخشهای سراسری کشور و دهها شرکت پخش با سابقه و محلی گوی سبقت را از آنان ربوده و در  سه استان حوزه فعالیت خود ( مازندران ،گلستان و گیلان)  و همچنین دفاتر فروش در شهرهای گرگان، ساری، قائمشهر، بابل وکلارآباد توانسته با ابتکار عمل و نوآوری بیش تر