» محصولات » هلچین

ادویه کاری هلچین
ادویه کاری هلچین 80 گرمی
آرد برنج هلچین
آرد برنج هلچین 80 گرمی
پودر سیر هلچین
پودر سیر هلچین 80 گرمی
پودر لیمو عمانی هلچین
پودر لیمو عمانی هلچین
جوش شیرین هلچین
جوش شیرین هلچین 80 گرمی
عدس هلچین
عدس هلچین 800 گرمی
لپه هلچین
لپه هلچین 800 گرمی
لوبیا چشم بلبلی هلچین
لوبیا چشم بلبلی هلچین 800 گرمی
لوبیا چیتی هلچین
لوبیا چیتی هلچین 800گرمی
لوبیا قرمز هلچین
لوبیا قرمز هلچین 800 گرمی
ماش هلچین
ماش هلچین 800 گرمی
نخود هلچین
نخود هلچین 800 گرمی
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011