» محصولات » شنگر

کنسرو مرغ شنگر
کنسرو مرغ شنگر
کنسرو ذرت شنگر
کنسرو ذرت شنگر
کنسرو رب گوجه فرنگی شنگر
کنسرو رب گوجه فرنگی شنگر
کنسرو لوبیا چیتی  شنگر
کنسرو لوبیا چیتی شنگر
کنسرو لوبیا چیتی و قاچ شنگر
کنسرو لوبیا چیتی و قاچ شنگر
کنسرو سبزیجات مخلوط شنگر
کنسرو سبزیجات مخلوط شنگر
کنسرو نخود سبز شنگر
کنسرو نخود سبز شنگر
کنسرو ماهی تون در روغن با سیر
کنسرو ماهی تون در روغن با سیر
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید
کنسرو ماهی تون در روغن با شوید
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل شنگر
کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل شنگر
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون شنگر
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون شنگر
کنسرو ماهی کیلکا در روغن شنگر
کنسرو ماهی کیلکا در روغن
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011