» محصولات » مازولایت

روغن زیتون فرابکر مازولایت
روغن زیتون 100% فرابکر اسپانیایی
امکان استفاده بیش از یکبار
روغن مایع مازولایت
مخلوط ذرت و افتابگردان
روغن زیتون فرابکر  مازولایت
500 میلی لیتر و 250 میلی لیتر
روغن زیتون مازولایت
بدون بو 500 میلی لیتر و 250 میلی لیتر
آدرس: کیلومتر 5 جاده آمل به محمودآباد – یک کیلومتر بعد از پمپ بنزین جمشیدی    
صندوق پستی:  163-46135 
آدرس الکترونیکی: Info@salimalborz.com
تلفن:  6 الی 44833400-011